Παρουσιάσεις

http://www.reevu.com/media/77181/subpage_banner_0004_layer_19.jpg

Tα μεγαλύτερα μέσα παγκοσμίως όπως το NATIONAL GEOGRAPHIC, το History Channel και το Discovery Science έχουν παρουσιάσει την Reevu.